top of page

ЦДАШ-ын хөнгөн цагаан А-70 кабелын

 техникийн тодорхойлолт:

А-70 кабелийн кодчилол:

А-Цахилгаан дамжуулах хөнгөн цагаан дамжуулагч

70-хөнгөн цагаан дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай/мм2/

 

ЦДАШ-ын хөнгөн цагаан А-70 кабелын хэрэглээ:

Уг кабель нь агаарын цахилгаан сүлжээнд цахилгаан энерги дамжуулахад зориулагдсан. Хүйтэн болон эрс тэс уур амьсгалтай хуурай газар ашиглахад зориулагдсан. Ашиглалтын явцад цахилгаан дамжуулагчийн урт хугацаанд ажиллах зөвшөөрөгдсөн температур 90С-аас багагүй  байна. А70 цахилгаан дамжуулах кабелийн ашиглалтын хугацаа-45 жил. Ашиглалтын баталгаат хугацаа ашиглалтанд орсноос хойш- 4 жил.

А-70: цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд зориулсан тусгаарлагчгүй хөнгөн цагаан дамжуулагч ба кабелийн хөндлөн огтлолын талбай-70мм2 байна.

 

ЦДАШ-ын хөнгөн цагаан А-35 кабелын

технкийн үзүүлэлтүүд:

 1. Цахилгаан дамжуулах хөнгөн цагаан А-70 маркийн кабелийн урт хугацаанд ашиглахыг зөвшөөрсөн ашиглалтын температур 90С-с ихгүй байна .
 2. Цахилгаан дамжуулах хөнгөн цагаан А-70 маркийн кабелийн гадаад диаметр 10,7мм байна .
 3. Цахилгаан дамжуулах хөнгөн цагаан А-70 маркийн кабелийн хувийн жин 1км уртад 189кг байна.
 4. дамжуулагчийн эсэргүүцэл 1км уртад 0,4131ом/км байна.
 5. А-70 хөнгөн цагаан кабелийн сунгах хүчлэлийн хэмжээ  11288ньютон байна.
 6. А-70 хөнгөнцагаан дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай   үйлдвэрлэсний дараагаар дунджаар 69,3мм2 байдаг. /Маш бага хэмжээний хэлбэлзэлтэй/
 7. А-70 маркийн цахилгаан дамжуулагчийн ашиглалтын хугацаа 45 жилээс багагүй байна.

 

ЦДАШ-ын хөнгөн цагаан А-35 кабелын бүтэц:

3,55 мм диаметртэй 7 ширхэг хөнгөн цагаан дамжуулагчаас бүрддэг ба тухайн дамжуулагчууд нь мушгиран нэг бүхэл болдог .

 

Тэмдэглэвэл зохих чухал хүчин зүйлс :

 • Ашиглалтын температур: 90С хүртэл
 • Дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай: 16-300мм2/А маркийн/
 • Ашиглалтын хугацаа : 45 жилээс багагүй.
 • Баталгаат хугацаа: 4 жил

 

А-70 маркийн дамжуулагчийн үндсэн давуу тал:

 • Цахилгаан дамжуулах чадвар маш сайн
 • Үнийн боломжит саналтай
 • Хувийн жин их биш
 • Холболт , суурьлуулалт хийхэд хялбар

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

А-70 кабель

  Related Products