top of page

КГ 3х2.5КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КГ 3х2.5 кабелийн тайлбар

К-кабель

Г- уян

3-гүйдэл дамжуулагчийн тоо

2.5-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/

 

КГ 3х2.5 кабелийн бүтэц

 1. 2.5мм2 -ын хөндлөн огтлолын талбайтай нэг ширхэг гүйдэл дамжуулагч.
 2. Синтетик хальс
 3. Резинээр  хийсэн тусгаарлагч.
 4. Синтетик хальс
 5. Резинээр  хийсэн хийсэн бүрхүүл.

 

 КГ 3х2.5 кабелийн техникийн үзүүлэлт

 1. Хамгийн их хувийн жин: 0,23кг/м
 2. Хамгийн их гадаад диаметр: 12  мм
 3. Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл:  7,98ом/км
 4. Зөвшөөрөгдсөн нугалах радиус: 96 мм
 5. Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал /агаарт/: 40А
 6. Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:0,66кВ
 7. Ажиллах темпертурын хэлбэлзэл: -40С.......+50С
 8. Ашиглалтын хугацаа-4 жил
 9. Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл/1км, 70С/: 50 Мом/км
 10. Дамжуулагчийн тусгаарлагчийн хэвийн өргөн: 1 мм
 11. Өнгөт металын орцын хэмжээ : 66,75г/м
 12. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/220В/-50  кВт
 13. Хамгийн их чадал агаарт холболт хийх үед/380В/-19,74кВт
 14. Дамжуулагчийн хамгийн их диаметр-2,4мм
 15. Хамгийн их Хувийн жин:230кг/км
 16. Дамжуулагч урт хугацаанд ажиллах үед халах зөвшөөрөгдсөн температур:+75С
 17. Зөвшөөрөгдсөн татах хүчний үйлчлэл: 225 Н
 18. Кабелийн зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал: 30А
 19. Кабелийн гадаад диаметр: 12  мм
 20. 35С температуртай үед агаарын чийгшилийн хэмжээ 98хувь хүртлэх агаарт тэсвэртэй
 21. 50Гц давтамжтай үед туршилтын хувьсах хүчдэл: 2,5кВ.
 22. Кабелийн холболт -40С-доошгүй агаарын температурт хийгдэнэ.

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КГ 3х2.5

  Related Products