top of page

КГ 7х2.5КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

 

КГ 7х2.5кабелийн тайлбар

К-кабель

Г- уян

7-гүйдэл дамжуулагчийн тоо

2,5-дамжуулагчийн хөндлөн огтлол /мм2/  

 

КГ 7х2,5кабелийн бүтэц

 1. 1,5мм2 -ын хөндлөн огтлолын талбайтай 7 ширхэг зэс гүйдэл дамжуулагч.
 2. Синтетик хальс -тусгаарлагч бүрхүүл
 3. Тусгаарлагч- резинээр хийсэн тусгаарлагч
 4. Бүрхүүл- резинээр хийсэн.

 

КГ 7х2.5кабелийн техникийн үзүүлэлт

/ГОСТ 31996-2012 стандартын шаардлагын дагуу/

 • Хүчний уян кабелийн ашиглалтын хамгийн бага температур: -40С
 • Ашиглалтын хамгийн их температур:+50С
 • +35С температуртай үед агаарын чийгшил 98 хүртлэх нөхцөлд ажиллана.
 • Хүчний уян кабелийн холболтийн ажил -40С-аас дулаахан нөхцөлд хийгдэнэ.
 • Ашиглалтын хугацаа: үйлдвэрлэсэн өдрөөс 4 жил
 • Нугалах радиус- 8 гадаад диаметр.
 • Дамжуулагчийн хамгийн их ажиллах температур: +180С
 • Хэрэглээний ажиллах хүчдэл:660В

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

КГ 7х2.5

  Related Products