top of page

РПШ 14х2.5КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ.

РПШ 14х2.5кабелийн тайлбар

Р-Резинэн тусгаарлагч

П-Полиэтилентерефталатный хальс

Ш-Резинээр хийсэн бүрхүүл

14-зэс дамжуулагчийн тоо

2,5 -дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай /мм2/

 

РПШ 14х2.5кабелийн бүтэц:

 1. Гүйдэл дамжуулагч-Зэс 14 дамжуулагч
 2. Тусгаарлагч-резинэн тусгаарлагч.
 3. Тусгаарлагч бүрхүүл-Полиэтилентерефталатный хальсаар дамжуулагчуупыг орооно.
 4. Бүрхүүл-резинээр хийсэн бүрхүүл.

 

РПШ 14х2.5кабелийн техникийн үзүүлэлт

/ГОСТ 22483-2012 стандартын шаардлагын дагуу/

 1. Хамгийн их хувийн жин: 0,843кг/м
 2. Хамгийн их гадаад диаметр: 22,8  мм
 3. Хэрэглээний хувьсах хүчдэл:0,66кВ
 4. Ажиллах темпертурын хэлбэлзэл: -40С.......+60С
 5. Ашиглалтын хугацаа- 8жил
 6. Кабелийн ашиглах явцад агаарын чийглэгийн 98хувиас хэтрүүлэхгүй байх.
 7. Холболт хийх хамгийн бага температур: -15С
 8. Гадаад диаметр-22,8 мм
 9. 400Гц давтамжтай үед хэрэглээний хувьсах хүчдэл: 0,38кВ
 10. Тусгаарлагчийн цахилгаан эсэргүүцэл 100Момхкм

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

РПШ 14х2.5

  Related Products