top of page

СИП-2 3х50+1х54,6 

 

 

СИП-2 3х50+1х54,6  - 0,6/1

Тогтмол гүйдлийн үед үндсэн дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл, 1км урт,ом, ихгүй

0,641

 

Тогтмол гүйдлийн үед ноль дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл, 1км урт,ом, ихгүй

0,63

Ачаалал даах ноль дамжуулагчийг сунгах үеийн бат бөхийн хязгаар,кН, багагүй

16,6

Тусгаарлагчийн хэвийн зузаан,мм

1,5

Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал,А,ихгүй

195

1с турш богино залгааны үед тэсэх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн хэмжээ, кА, ихгүй

4.6

Дамжуулагчийн диаметр,мм

27.3

Дамжуулагчийн тооцоот жин, кг/км

687

Download Information link:

📂MGL file download 

 

СИП-2 3х50+1х54,6

    Related Products