top of page

СИП-2 3х70+1х70-0,6/1

 

 

СИП-2 3х70+1х70-0,6/1

Тогтмол гүйдлийн үед үндсэн дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл, 1км урт,ом, ихгүй

0,443

 

Тогтмол гүйдлийн үед ноль дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл, 1км урт,ом, ихгүй

0,493

Ачаалал даах ноль дамжуулагчийг сунгах үеийн бат бөхийн хязгаар,кН, багагүй

20.6

Тусгаарлагчийн хэвийн зузаан,мм

1.7

Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал,А,ихгүй

240

1с турш богино залгааны үед тэсэх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн хэмжээ, кА, ихгүй

6.5

Дамжуулагчийн диаметр,мм

30.8

Дамжуулагчийн тооцоот жин, кг/км

957

Download Information link:

📂MGL file download 

 

СИП-2 3х70

    Related Products