top of page

СИП4 2х10

 

 

СИП-4 2х10-0,6/1

Тогтмол гүйдлийн үед үндсэн дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл, 1км урт,ом, ихгүй

3.08

 

Тогтмол гүйдлийн үед ноль дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл, 1км урт,ом, ихгүй

-

Ачаалал даах ноль дамжуулагчийг сунгах үеийн бат бөхийн хязгаар,кН, багагүй

 

Тусгаарлагчийн хэвийн зузаан,мм

1,2

Зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн ачаалал,А,ихгүй

76

1с турш богино залгааны үед тэсэх зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн хэмжээ, кА, ихгүй

1.0

Дамжуулагчийн диаметр,мм

11.4

Дамжуулагчийн тооцоот жин, кг/км

86

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

СИП4 2х10

    Related Products