top of page

СИП-3 1Х35 ЦДАШ-ын ДАМЖУУЛАГЧИЙН

техникийн тодорхойлолт:

 

СИП-3 1Х35 ЦДАШ-ынХӨНГӨН ЦАГААН  ДАМЖУУЛАГЧ:

            С-дамжуулагч

            И-Тусгаарлагчтай

            П-дамжуулах утас

 

СИП-3 1Х35 ЦДАШ-ын дамжуулагчийн бүтэц:

Сип-3 1х35 мушгирсан дамжуулагчуудаас бүрдэх гүйдэл дамжуулах кабель юм. Хөнгөн цагааны хайлшаар түүнийг хийдэг. Түүнийг хамгаалагдсан, тусгаарлагдсан дамжуулагч гэж нэрлэдэг. СИП-3 дамжуулагчийн тусгаарлагчийг тогтворжуулсан хамгаалалттай полиэталон бодисоор хийдэг.

 

СИП-3 1Х35 ЦДАШ-ын тайлбар:

Сип-3 1х35 дамжуулагч нь гүйдэл дамжуулагч хамгаалагдсан кабель юм. Цахилгаан дамжуулах гол шугамын дамжуулагчийн чанараар ашигладаг. Түүнийг стандартын дагуу үйлдвэрлэвэл аюулгүй болон урт хугацаанд ашиглагдах боломжийг хангадаг. Энэ кабель нь 200А гүйдлийн ачаалал даахаар тооцогдсон.  СИП-3 1х35 кабель нь -60С.....+50С-ын агаарын температуртай үед ашиглах боломжтой ба -20С-ээс багагүй температурт холболт хийхэд зориулагдсан. СИП-3 1х35 кабелийн техникийн тодорхойлолт нь ОХУ-ын дурын газарт ашиглагдах боломжийг хангасан.  Түүний ашиглалтын хугацаа – 40 жил, үйлдвэрлэсэн он сараас хойш ашиглалтанд орсон өдрөөс эхлэн 3 жилийн хугацаанд баталгаа өгнө. Ажиллаж болох хэвийн дамжуулагчийн температур +90С, аваарын нөхцөлд дамжуулагчийн температур 130С хүрдэг ба богино залгааны үед +250С хүрдэг.

 

СИП-3 1х35 дамжуулагчийн ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:

Хэрэглээний хувьсах хүчдэл

 20кВ , 50Гц давтамжтай үед

Турших хувьсах гүйдэл

24кВ , 50Гц давтамжтай үед

Туршилтанд тэссэн хугацаа

5 минут

Хөнгөнцагааны хайлшийн сунгах хүчний бат бөхийн хэмжээ

295Мпа-аас багагүй

Дамжуулагчийн сунгах хүчний үйлчлэл

10,3кН-оос багагүй

Дамжуулагчийн урт хугацааны туршид ажиллах зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн хэмжээ

200А

Богино залгааны үед 1 секунд ажиллахад зөвшөөрөгдсөн гүйдлийн хэмжээ

3000А

Ашиглалтын урт

Захиалгийн хэмжээгээр

Дамжуулагчийн зөвшөөрөгдсөн температур

+90С

Дамжуулагчийн хамгийн их зөвшөөрөгдсөн температур

+250С

Холболт хийх хамгийн бага радиус

Өөрийн 10 диаметртэй тэнцүү

Ажиллах температурын хэлбэлзэл

-60С.........+50С

Ашиглалтын хугацаа

40 жилээс багагүй

                               

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

СИП-3 1Х35

    Related Products