top of page

RDB5-63C32

MCB төрлийн автомат таслуур

ХЭРЭГЛЭЭ

RDB5-63C25 автомат таслуурыг хувьсах 50/60Гц –ийн давтамжтай сүлжээнд 230В хүртлэх хүчдэлийн түвшинд (нэг фаз), 400В хүртлэх хүчдэлийн түвшинд фаз тус бүр дээр холбох ба цахилгаан хэрэгчлэгийг хэт ачаалал болон богино залгааны гүйдлээс хамгаална.

Цахилгаан хэлхээний хэрэглэгчийн гүйдэл 25А болоход хэлхээг таслана. Уг автомат таслуурыг гэр ахуйн хэрэглээ, хүнд үйлдвэр, цахилгааны хувиарлах системд түгээмэл ашиглахад тохиромжтой. Мөн тус автомат таслуур олон улсын IEC/EN60898-1 болон ISO9001 болон 14001 стандартуудын шаардлагыг хангасан өндөр чанартай People Electric-ийн бүтээгдэхүүн юм.

 

RDB5-63 C32Автомат таслуурын нэршилийн тайлбар:

RD – Үйлдвэрлэгч компанийн код

В – Бага оврын автомат таслуур

5 – Дизайн дугаар

63 – Тухайн төрлийн автомат таслуурын хязгаарын гүйдлийн хэмжээ

C32 – Таслах гүйдлийн хэмжээ

 

Техникийн үзүүлэлтүүд:

Фазын тоо

1 фаз

Хүчдэлийн түвшин

230В хүртэл

Тусгаарлах хүчдэлийн түвшин

500В

Давтамж

50/60Гц

Таслах гүйдлийн утга

32А

IP хамгаалалт

IP20

Богино залгааны үед авах гүйдлийн дээд утга

6000А

Мехнаик насжилт

20000 удаа таслах хийх

Цахилгаан насжилт

Цахилгаан гүйдлийн нөлөөллөөр 4000 удаа таслалт хийх

Ажиллах хэвийн температур

-15аас +40C

 

Нэмэлт тайлбар: Бидний санал болгож буй People Electric брэндийн уг автомат таслуур нь техникийн үзүүлэлтээр тендерийн шалгаруулалтын шаардлагыг бүрэн хангаж байгаа ба CHINT брэндийн таслууруудаас  дараахь давуу талуудтай:

  • Богино залгааны үед таслах гйдлийн хэмжээ 6000А
  • Автомат таслуурын механик болон цахилгаан насжилт буюу таслах залгах тоо харьцангуй их

Олон улсын ISO9001 болон ISO14001, IEC/EN60898-1 стандартын гэрчилгээтэй

 

Үйлдвэрийн баталгаа: 12 Сар

 

Нэмэлт тайлбар: Бидний санал болгож буй People Electric брэндийнАвтомат таслуурны хэмжээ СHINT брэндийн автомат таслуурны овор хэмжээтэй яг адил хэмжээтэй.

 

Download Information link:

📂MGL file download 

 

RDB5-63C32

    Related Products