RDB5LE-63 C10 RCBO

RCBOтөрлийн автомат таслуур (дифференциаль газардлагын хамгаалалттай)

ХЭРЭГЛЭЭ

RDB5LE-63C10 автомат таслуурыг хувьсах 50/60Гц –ийн давтамжтай сүлжээнд 230В хүртлэх хүчдэлийн түвшинд (идэвхитэй фаз болон нойлийн дамжуулагчтай), дээр холбох ба цахилгаан хэрэгчлэгийг хэт ачаалал болон богино залгааны гүйдлээс хамгаална.

Цахилгаан хэлхээний хэрэглэгчийн ачааллын гүйдэл 10А болоход хэлхээг таслана. Мөн газардлагын нэвчилтийн гүйдэл 30мА болоход цахилгаан хэрэглэгчийг хамгаалах зорилгоор хэлхээг тасална. Уг автомат таслуурыг гэр ахуйн хэрэглээ, хүнд үйлдвэр, цахилгааны хувиарлах системд түгээмэл ашиглахад тохиромжтой. Мөн тус автомат таслуур олон улсын IECболон ISO9001 болон 14001 стандартуудын шаардлагыг хангасан өндөр чанартай People Electric-ийн бүтээгдэхүүн юм.

 

RDB5LE-63 (G/Q/GQ) Автомат таслуурын нэршилийн тайлбар:

RD – Үйлдвэрлэгч компанийн код

В – Бага оврын автомат таслуур

5 – Дизайн дугаар

LE – Газардлагын хамгаалалт (RCBO) электроник төрөл

63 – Тухайн төрлийн автомат таслуурын хязгаарын гүйдлийн хэмжээ

G/Q/GQ – хэт хүчдэл/ хүчдэл багасалт/хэт болон багасах хүчдэлд (сонголттой)

 

Техникийн үзүүлэлтүүд: