top of page

RDB5LE-63 C10 RCBO

RCBOтөрлийн автомат таслуур (дифференциаль газардлагын хамгаалалттай)

ХЭРЭГЛЭЭ

RDB5LE-63C10 автомат таслуурыг хувьсах 50/60Гц –ийн давтамжтай сүлжээнд 230В хүртлэх хүчдэлийн түвшинд (идэвхитэй фаз болон нойлийн дамжуулагчтай), дээр холбох ба цахилгаан хэрэгчлэгийг хэт ачаалал болон богино залгааны гүйдлээс хамгаална.

Цахилгаан хэлхээний хэрэглэгчийн ачааллын гүйдэл 10А болоход хэлхээг таслана. Мөн газардлагын нэвчилтийн гүйдэл 30мА болоход цахилгаан хэрэглэгчийг хамгаалах зорилгоор хэлхээг тасална. Уг автомат таслуурыг гэр ахуйн хэрэглээ, хүнд үйлдвэр, цахилгааны хувиарлах системд түгээмэл ашиглахад тохиромжтой. Мөн тус автомат таслуур олон улсын IECболон ISO9001 болон 14001 стандартуудын шаардлагыг хангасан өндөр чанартай People Electric-ийн бүтээгдэхүүн юм.

 

RDB5LE-63 (G/Q/GQ) Автомат таслуурын нэршилийн тайлбар:

RD – Үйлдвэрлэгч компанийн код

В – Бага оврын автомат таслуур

5 – Дизайн дугаар

LE – Газардлагын хамгаалалт (RCBO) электроник төрөл

63 – Тухайн төрлийн автомат таслуурын хязгаарын гүйдлийн хэмжээ

G/Q/GQ – хэт хүчдэл/ хүчдэл багасалт/хэт болон багасах хүчдэлд (сонголттой)

 

Техникийн үзүүлэлтүүд:

Фазын тоо

2 фаз

Хүчдэлийн түвшин

230В хүртэл

Газардлагын нэвчилтийн гүйдлийн таслах утга

30мА

Давтамж

50/60Гц

Таслах хэт ачааллын гүйдлийн утга

10А

IP хамгаалалт

IP20

Богино залгааны үед авах гүйдлийн дээд утга

6000А

Мехнаик насжилт

10000 удаа таслах хийх

Цахилгаан насжилт

Цахилгаан гүйдлийн нөлөөллөөр 4000 удаа таслалт хийх

Ажиллах хэвийн температур

-5аас +40C

Хадгалах температур

-25аас +70C

Контактын байрлал заах индикатортай

Тийм

Таслах хугацаа

0.1с

Толгой талын клем дээр холбох кабелийн хэмжээ

25мм2

Гаралтын клем дээр холбогдох кабелийн хэмжээ

25мм2

Суурилуулах зам

DIN 60715 (30мм) зам дээр автомат таслуурын өөрийн хавчаарыг ашиглаж сууурилуулах

 

Нэмэлт тайлбар: Бидний санал болгож буй People Electric брэндийн уг автомат таслуур нь техникийн үзүүлэлтээр тендерийн шалгаруулалтын шаардлагыг бүрэн хангаж байгаа ба CHINT брэндийн таслууруудаас  дараахь давуу талуудтай:

  • Богино залгааны үед таслах гйдлийн хэмжээ 6000А
  • Автомат таслуурын механик болон цахилгаан насжилт буюу таслах залгах тоо харьцангуй их
  • Олон улсын ISO9001 болон ISO14001, IEC/EN60898-1 стандартын гэрчилгээтэй 

 

Үйлдвэрийн баталгаа: 12 Сар

Нэмэлт тайлбар: Бидний санал болгож буй People Electric брэндийнАвтомат таслуурны хэмжээ СHINT брэндийн автомат таслуурны овор хэмжээтэй яг адил хэмжээтэй.

 

Download Information link:

📂ENG file download 

📂MGL file download 

 

RDB5LE-63 C10 RCBO

    Related Products