top of page

RDM1-125L 100A

MCCBтөрлийн автомат таслуур

ХЭРЭГЛЭЭ

 

RDM1-125L автомат таслуур нь таслах чавдвар өндөртэй, нум үүсэхээс хамгааладсан, чичиргээ гэх мэт механик нөлөөлөлд тэсвэртэй хүнд үйлдвэрт хэрэглэхэд тохиоромжтой бүтээгдэхүүн юм. Уг таслуурийг хувьсах 50/60Гц –ийн давтамжтай сүлжээнд 690В хүртлэх хүчдэлийн түвшинд ашиглах ба цахилгаан хэрэгчлэгийг хэт ачаалал, хүчдэлийн багасалтаас үүсэх гэмтэл, богино залгааны гүйдлээс хамгаална.

Цахилгаан хэлхээний хэрэглэгчийн гүйдэл 100А болоход хэлхээг таслана. Уг автомат таслуурыг гэр ахуйн хэрэглээ, хүнд үйлдвэр, цахилгааны хувиарлах системд түгээмэл ашиглахад тохиромжтой. Мөн тус автомат таслуур олон улсын IEC/EN60898-1 болон ISO9001 болон 14001 стандартуудын шаардлагыг хангасан өндөр чанартай People Electric-ийн бүтээгдэхүүн юм.

 

 

RD – Үйлдвэрлэгч компанийн код

M – Хатуу хамгаалтан кейстэй автомат таслуур

1 – Дизайн дугаар

125– Тухайн төрлийн автомат таслуурын хязгаарын гүйдлийн хэмжээ

Техникийн үзүүлэлтүүд:

Фазын тоо

3 фаз

Хүчдэлийн түвшин

400В хүртэл

Тусгаарлах хүчдэлийн түвшин

800В

Давтамж

50/60Гц

Таслах гүйдлийн утга

100А

IP хамгаалалт

IP20

Богино залгааны үед авах гүйдлийн дээд утга

6000А

Мехнаик насжилт

20000 удаа таслах хийх

Цахилгаан насжилт

Цахилгаан гүйдлийн нөлөөллөөр 4000 удаа таслалт хийх

Ажиллах хэвийн температур

-15аас +40C

Суурилуулах газрын түвшин

Газрын түвшнөөс 2000м-ээс ихгүй

Тэгш бус суурилуулах (хазгай) зөвшөөрөгдөх градус

22.50

 

Нэмэлт тайлбар: Бидний санал болгож буй People Electric брэндийн уг автомат таслуур нь техникийн үзүүлэлтээр тендерийн шалгаруулалтын шаардлагыг бүрэн хангаж байгаа ба CHINT брэндийн таслууруудаас  дараахь давуу талуудтай:

  • Богино залгааны үед таслах гйдлийн хэмжээ 6000А
  • Автомат таслуурын механик болон цахилгаан насжилт буюу таслах залгах тоо харьцангуй их
  • Олон улсын ISO9001 болон ISO14001, IEC/EN60898-1 стандартын гэрчилгээтэй 

 

Үйлдвэрийн баталгаа: 12 Сар

 

Нэмэлт тайлбар: Бидний санал болгож буй People Electric брэндийнАвтомат таслуурны хэмжээ СHINT брэндийн автомат таслуурны овор хэмжээтэй яг адил хэмжээтэй.

 

Download Information link:

📂ENG file download 

📂MGL file download 

 

RDM1-125L 100A

    Related Products